Giám đốc

Họ và Tên: ĐÀO DUY TÙNG

Năm Sinh: 1979

Chức vụ: Giám đốc điều hành và Người sáng lập

Các dự án nổi bật của ASEC phân loại theo các lĩnh vực

Cấp thoát nước

ASEC đã tham gia vào nhiều dự án liên quan đến cấp nước, thoát nước thải và nước mưa, hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước

Một số dự án tiêu biểu là:

 1. Dự án cải thiện hệ thống cấp nước tại thành phố Hải Phòng
 2. Dự án cải thiện hệ thống cấp nước tại tỉnh Bình Định
 3. Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại thành phố Đà Nẵng,…

Phát triển hạ tầng đô thị-hạ tầng kỹ thuật

ASEC đã cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các dự án nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của hạ tầng đô thị và kỹ thuật, bao gồm giao thông, điện, viễn thông, v.v.

Một số dự án tiêu biểu là:

 1. Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam
 2. Dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội
 3. Dự án xây dựng trung tâm điều khiển giao thông thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh, v.v…

Cải cách hành chính và nâng cao năng lực thể chế:

ASEC đã hỗ trợ các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ trong việc cải thiện hiệu quả quản lý và phục vụ công dân, bao gồm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao minh bạch và trách nhiệm, xây dựng chiến lược phát triển, v.v.

Một số dự án tiêu biểu là:

 1. Dự án hỗ trợ cải cách hành chính tại tỉnh Quảng Ninh
 2. Dự án hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Cần Thơ
 3. Dự án hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động cho việc thực hiện Nghị định 30 của Chính phủ về quản lý chi ngân sách nhà nước, v.v…

Môi trường và biến đổi khí hậu

ASEC đã tham gia vào nhiều dự án liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm quản lý chất thải rắn, giảm thiểu khí nhà kính, thúc đẩy năng lượng tái tạo, v.v.

Một số dự án tiêu biểu là:

 1. Dự án xây dựng bãi chôn lấp rác sinh hoạt theo tiêu chuẩn quốc tế tại tỉnh Bình Dương
 2. Dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận
 3. Dự án xây dựng khuôn viên cây xanh và công viên sinh thái tại thành phố Hà Nội

Môi trường và biến đổi khí hậu

ASEC đã tham gia vào nhiều dự án liên quan đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm quản lý chất thải rắn, giảm thiểu khí nhà kính, thúc đẩy năng lượng tái tạo, v.v.

Một số dự án tiêu biểu là:

 1. Dự án xây dựng bãi chôn lấp rác sinh hoạt theo tiêu chuẩn quốc tế tại tỉnh Bình Dương
 2. Dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận
 3. Dự án xây dựng khuôn viên cây xanh và công viên sinh thái tại thành phố Hà Nội

Phát triển nông nghiệp và nông thôn

ASEC đã cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các dự án nhằm phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, bao gồm nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, cải thiện điều kiện sống của người nông dân, v.v.

Một số dự án tiêu biểu là:

 1. Dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Lâm Đồng
 2. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất lúa gạo chất lượng cao tại tỉnh Sóc Trăng
 3. Dự án hỗ trợ xây dựng mô hình nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế, v.v…

Và một số dự án khác

Ngoài ra, Asec còn thực hiện một số dự án liên quan tới cộng đồng người dân tại các vùng trên mọi miền tổ quốc